Stichting Kunst in de Heilige Driehoek

De Heilige Driehoek is een bijzonder gebied in Oosterhout. Het is een van de cultuurhistorische hotspots in de Provincie Noord-Brabant en aangewezen als Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het gebied dankt zijn naam aan de drie vitale en nog in gebruik zijnde kloostercomplexen die omgeven zijn door grote kloostertuinen en landerijen. Hier, in de Heilige Driehoek, organiseren wij de heilige driehoek (h3h) biënnale, een hedendaagse kunstmanifestatie. De h3h biënnale sluit naadloos aan en bouwt voort op de tradities van kunst en kunstambachten in de kloosters. Dat gebeurt in samenwerking met de drie kloosters, kunstacademies, scholen en musea. Het bijzondere cultuurhistorische landschap en de religieuze context van de kloosters maken van de h3h biënnale een unieke spirituele beleving.

Beschermd gebied

Tegen het einde van de vorige eeuw werd de druk steeds groter om het prachtige gebied, de Heilige Driehoek, dichtbij het centrum van Oosterhout, vol te bouwen. In 2000 is daarom Stichting De Heilige Driehoek opgericht. De stichting zet zich in om het gebied met zijn bijzondere karakter te bewaren, maar wil deze ook versterken en toekomst geven. De drie kloostergemeenschappen zijn nauw betrokken bij het bestuur van de stichting en er is een groot ondersteunend vriendennetwerk. Sinds 2008 wordt er in samenwerkingsverband een Groen- en Beheerplan uitgevoerd.

Eens in de twee jaar wordt er een kunstbiënnale van internationale allure georganiseerd, een biënnale voor kunst en contemplatie. In 2015 is hiervoor een aparte stichting opgericht: Stichting Kunst in de Heilige Driehoek.

Heilige driehoek biënnale

De heilige driehoek (h3h) biënnale is een inspirerend platform voor kunstenaars en curatoren, zowel regionaal als (inter)nationaal. Voor elke biënnale wordt een curatoren-duo geselecteerd. Daarbij zoekt de stichting naar een gerenommeerde en, in het kader van talentontwikkeling, naar een jonge, talentvolle curator, die het kunstprogramma samenstellen. Ook de kunstenaars vormen een mix van bewezen en opkomend talent. Via de heilige driehoek biënnales brengen we publiek, kunst en kunstenaars bij elkaar in een inspirerende en meditatieve omgeving. De h3h biënnale zorgt voor behoud, bekendheid én vernieuwing van het betekenisvolle gebied De Heilige Driehoek.

Thema

Elke h3h biënnale heeft een thema dat met zorg wordt gekozen. De eerste drie biënnales hebben de drie belangrijkste christelijke deugden als thema: geloof, hoop en liefde.

Kunsteducatie

Rondom de h3h biënnale worden speciale onderwijsprojecten georganiseerd, gericht op kennismaking met hedendaagse kunst en de cultuurhistorie van het gebied. Ook zijn er speciale activiteiten voor studenten van kunstacademies, conservatoria en universiteiten uit de regio en de rest van Nederland.