Educatie 2021

De kunst van de Biënnale Oosterhout draagt een spirituele lading en bezit diepgang. Daardoor past die niet alleen goed bij de omgeving met haar bewoners, maar ze gaat daarmee ook een wisselwerking aan. De jongere generatie, het publiek van de toekomst, wordt op een actieve manier bij de Biënnale betrokken, om zo iets te leren over hedendaagse kunst, het thema van de expositie, én het erfgoed van de Heilige Driehoek. 

Hoop

Hoop is een omvangrijk en breed begrip. Het is iets dat ook in kinderlevens een belangrijke rol speelt. Het is vaak een gevoel van iets dat er nog niet is. Iets dat je graag zou willen en dat voortkomt uit een gemis of een verlangen. Hoop kan betrekking hebben op grote zaken, maar natuurlijk ook op hele kleine dingen. Kunst is één van de middelen om je hierover uit te kunnen spreken. Via kunst kun je hoop op een andere, betere situatie projecteren in de wereld om je heen. 

Basis- en voortgezet onderwijs

Er was een gratis, aantrekkelijk programma ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s liepen voorafgaand aan en en tijdens de Biënnale. Jongeren maakten kennis met het erfgoed, de kloosters, de kunst en de kunstenaars. De programma’s waren afgestemd op leeftijd en onderwijsniveau van de leerlingen. Wij werkten hiervoor nauw samen met onze partner h19, Centrum voor de kunsten in Oosterhout. Voor de editie Hoop heeft Servaas Roelandse het educatieplan opgesteld. Samen ontwikkelden we het lesmateriaal in de vorm van lesbrieven voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De werkstukken die daaruit voortkwamen waren tijdens de hele  Biënnale te zien. En tijdens de Biënnale waren er speciale rondleidingen voor de leerlingen.

Hoger onderwijs

In het kader van talentontwikkeling worden er met de kunstacademies, hogescholen en conservatoria van Breda en Tilburg afspraken gemaakt om studenten passief en actief te betrekken bij onze kunstmanifestatie. Studenten van de afdeling Illustrated & Animated Storytelling van St. Joost School of Art & Design gingen in het laatste kwartaal van hun schooljaar met het ‘thema Hoop’ aan de slag. Eén van de lesonderdelen was het maken van een animatiefilm van ongeveer 1 minuut.

De 17 verschillende animaties zijn hier te bekijken.