Educatie programma

De kunst van de h3h biënnale draagt een spirituele lading en bezit diepgang. Daardoor past die niet alleen goed bij de omgeving met haar bewoners, maar ze gaat daarmee ook een wisselwerking aan. De jongere generatie, het publiek van de toekomst, wordt op een actieve manier bij de biënnale betrokken, om zo iets te leren over hedendaagse kunst, het thema van de expositie, én het erfgoed van de Heilige Driehoek. Voor de derde h3h biënnale, die plaats vond van 3 juni t/m 16 juli 2023 was het thema Geloof. Het educatieprogramma werd gemaakt door Servaas Roelandse en Darnisha Daniel voor h19 in samenwerking met de h3h biënnale.

Geloof in jezelf

Het educatie aanbod voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in Oosterhout werd voor de h3h biënnale benadert vanuit ‘geloven in jezelf’. Als kind, jongere en jongvolwassene ben je voortdurend bezig jezelf te ontdekken en je identiteit te ontplooien en vormen. Dat is een zoektocht die gepaard gaat met vallen en opstaan. Ook dringt de perfecte wereld vanuit sociale media zich aan je op, die het niet gemakkelijk maakt bij jezelf te blijven. Laat staan in jezelf te (blijven) geloven. De post-corona effecten maken dit daarnaast nog ingewikkelder. Het oordeel van anderen op wie en wat je bent, drukt als een steen op veel kinderen en jongeren en zit de acceptatie van wie je werkelijk bent in de weg. 

De zoektocht van een kunstenaar, toen en nu, verschilt niet veel van de zoektocht waar kinderen en jongeren mee worden geconfronteerd, namelijk: ‘Wie ben ik?’  Een meedogenloos maar uiterst effectief instrument om te ontdekken wie je bent is Het Zelfportret. En dan gaat het niet over de gefakete selfie om de hele wereld te showen wat een geweldig je leven lijkt te hebben, maar een ongepolijste en eerlijke weergave van jezelf: de analoge versie van BeReal, met spiegeltje, pen en papier. 

HET IDEE 

Het uitgangspunt was dus Het Zelfportret als middel om te geloven in jezelf, in wie je bent en hoe je er uitziet. Kinderen en jongeren werden meegenomen in de kracht van de pure registratie van dat wat je ziet (jezelf dus). Het getrainde oog van de kunstenaar is als geen ander in staat de werkelijkheid zonder opsmuk weer te geven. En hier hoef je niet goed voor te kunnen tekenen. Zolang als dat wat je ziet leidend blijft in wat er op het doek komt, is het eigenlijk altijd goed wat je doet. Het vereiste alleen een bepaalde mindset waarbij het de bedoeling was om kinderen en jongeren zich daarvan bewust te maken. Het motto van dit educatie-programma was: 

 

Geloven in jezelf begint bij zien wie je bent 

 

Basis- en voortgezet onderwijs – GELOOF IN JEZELF

Alle groepen krijgen lespakketten aangeboden met het thema geloven in jezelf. Elk op hun eigen manier. Er zijn gedifferentieerde lespakketten gemaakt voor onder-, midden- en bovenbouw. Stap voor stap wordt gedurende verschillende lessen toegewerkt naar het maken van een Zelfportret. Tijdens de h3h biënnale worden er van de 13 deelnemende Oosterhoutse scholen ca. 3000 zelfportretten getoond in de Kloosterhoeve op het h3h biënnale terrein.

Voortgezet onderwijs – FACE YOURSELF

Geloven in jezelf is binnen het middelbare onderwijs altijd een actueel thema. Je bent jezelf als scholier volop aan het ontwikkelen, waarbij het met alle verschillende externe invloeden, waaronder sociale media, moeilijk is bij jezelf te blijven. Kunst is een middel om je te onderscheiden en je positie, mening, persoonlijkheid kenbaar te maken. 

Talentontwikkeling
Voor het voortgezet onderwijs lag de focus op verdieping, met als doel een nieuwe generatie beeldend talent op te halen. Dit vanuit de optiek dat een expositie zoals de h3h biënnale een unieke gelegenheid is om jongeren die beschikken over beeldende talenten, op een intensievere manier kennis te laten maken met dit hedendaagse kunstevenement. Het kan voor de jongeren dienen als referentie en inspiratie en een mogelijke investering in een nieuwe generatie beeldmakers.

Brabantse Jongeren (12-18 jaar) werden uitgedaagd om een collage te maken met als thema een zelfportret. Een jury selecteerde uit alle inzendingen tien talenten. Zij kregen tijdens de h3h biënnale een masterclass en een artist-in-residence onder begeleiding aangeboden in Museum MOYA in Oosterhout.

Meer informatie via h19.

 

Inzendingen Face Yourself. Links: Sihaam Hussein, rechts: Amy Jansen