Rudy Luijters

Den Haag, 1955

Website

“Als de functies van landschapsarchitect, stedenbouwkundige, ontwerper, schrijver, botanicus, antropoloog, ecoloog en tuinman met elkaar verbonden zouden worden door middel van een cirkelvormige lijn, dan bevindt Luijters zich als beeldend kunstenaar in het middelpunt van deze cirkel.” Aldus Kurt Vanbelleghem, curator en publicist. De praktijk van Rudy Luijters bestaat uit het planten van een boom, het inventariseren van lokale fora, het aanleggen van een park of kruidentuin, de diepe analyse van een landschap. Zo ontstaan beelden en installaties die voor een breed publiek niet altijd direct als autonome kunstwerken herkenbaar zijn. Voor de uitvoering van deze werken put hij uit alle bovengenoemde vakgebieden. Hij start zijn projecten vanuit de cultuurhistorische context van een plek en weet met subtiele ingrepen mensen opnieuw te interesseren voor natuurlijke fenomenen en landschappen die eerder werden veronachtzaamd.

Carduelis carduelis 2022-23

De curatoren vroegen Rudy Luijters om met een voorstel te komen voor het terrein op de hoek van de Hoogstraat en de Kloosterdreef: “Het veldje, gedomineerd door weinig bijzondere soorten, voornamelijk brandnetels, staat in schril contrast met de zorgvuldig onderhouden kloosterdomeinen, de indrukwekkende Kloosterdreef en de aanliggende, streng geordende wijngaard.” Door het aanplanten van Kaardenbollen en het inzaaien van enkele stroken met éénjarige zomerbloeiers als de Slaapbol en Gele mosterd toverde Luijters hier een bloemrijk paradijsje: “Hoe meer soorten, hoe meer er te beleven valt; meer beweging van vlinders, bijen en andere insecten. En daarmee ook meer activiteit van vogels, die er voedsel vinden in de vorm van insecten en zaden.” Tuinieren is vooruitzien. De Grote kaardenbol is een plant die pas in haar tweede zomer bloeit en zaad vormt. Daarom is Rudy al in het voorjaar van 2022 begonnen met het zaaien van een paar honderd exemplaren die in maart 2023 met de hulp van vrijwilligers op deze locatie werden uitgeplant. Het is zijn hoop en overtuiging dat de zaaddozen de distelvink (het puttertje) aantrekken, een vogeltje dat in de schilderkunst symbool staat voor onder meer de kruisdood van Christus. Het diertje zou zijn rode kopje hebben verkregen nadat het een doorn uit Jezus’ voorhoofd pikte en daarbij met zijn bloed bespat werd.

Carduelis carduelis, 2022-23

Carduelis carduelis, 2022-23

Carduelis carduelis, 2022-23