Rudy Luijters

Den Haag, 1955

Website

Rudy Luijters woont en werkt in België.

Als de functies van landschapsarchitect, stedenbouwkundige, ontwerper, schrijver, botanicus, antropoloog, ecoloog en tuinman met elkaar verbonden zouden worden door middel van een cirkelvormige lijn, dan bevindt Rudy Luijters zich als beeldend kunstenaar in het middelpunt van deze cirkel. Hij oefent geen van deze beroepen uit; toch vormen ze een integraal deel van zijn praktijk. 

Kunstenaar zijn betekent voor hem via veel lijntjes verbonden zijn met tal van disciplines. Door autonoom te interveniëren (soms ook te ‘infiltreren’) in bovenstaande domeinen en vanuit het streven naar een optimale vrijheid daarbinnen, realiseert hij zijn kunst. De vorm daarvan – het planten van een boom, het inventariseren van een lokale flora, het aanleggen van een park of een (kruiden)tuin…– leidt niet altijd tot een als zodanig identificeerbaar kunstwerk.