ANBI

Statutaire naam
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek. Ook bekend onder: h3h biënnale.

Doelstelling
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek organiseert eens in de twee jaar een hoogwaardige (inter)nationale kunstmanifestatie in en in het gebied rond de drie kloosters van de Heilige Driehoek.

RSIN
855036382

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek heeft geen mensen in dienst. Het projectteam is op freelance basis verbonden aan de biënnale. Het bestuur van de Stichting voert haar taken onbezoldigd uit.

Contact