Spank Moons

Spank Moons

Titel: “MM #8 HELP”
Beeld: Spank Moons

De dood begrenst het leven en maakt het in zekere zin tot geheel. Tijdens het leven is de dood echter fundamenteel onkenbaar, net zoals na het sterven er geen terugkeer is naar het leven. Spank Moons probeert deze existentiële kloof te overbruggen en de begrippen dichter bij elkaar te brengen. In het videowerk In Questa Tomba Oscura (naar In deze duistere tombe van Ludwig van Beethoven) brengt hij vier Bijbelse figuren tot leven: de engel Gabriël, de maagd Maria, de heilige Geest en Maria Magdalena.
Zij worden opgevoerd als mensen van vlees en bloed, gekleed volgens 21ste-eeuwse mode. Ze blijven echter wie ze zijn: boodschapper van God, moeder van Christus, geest van God en de vrouw die de voeten van Jezus waste met haar tranen en droogde met haar haren. Zij zijn iconen, vertegenwoordigers van oerbeelden, en tegelijkertijd hedendaagse verschijningen. Zo laten ze ons intuïtief voelen waar we vandaan komen, waar we vandaag staan en hoe we er morgen uit zouden kunnen zien.