Moreno Bondi_Amore con scultura

Moreno Bondi

Titel: Amore con scultura

“Noli foras ire; in interiore homine habitat veritas” (“Ga jezelf niet te buiten, keer terug in jezelf, in het diepste van de mens woont de waarheid”) Sint-Augustinus, ‘De vera religione’, 72.

Deze filosofische observatie van Sint-Augustinus heeft mij geïnspireerd. De monumentale engel symboliseert de Liefde Gods die de mens verlicht bij zijn zoektocht naar de waarheid. De spiraalvormige, marmeren compositie in de verdiepte ruimte onderin het schilderij verwijst naar de ingewikkelde tocht van de ziel, die verlangt naar het innerlijke, het ultieme geluk. Hierdoor is zij in staat God te vinden en daarmee het licht van de Waarheid te aanschouwen. Als tegenhanger van de indrukwekkende vleugels van de engel, geschilderd op het doek, ligt aan zijn voeten de marmeren spiraal: de vloeibaarheid van de beweging daarvan trotseert de hardheid en de onbeweeglijkheid van de steen. Op een geheel vernieuwende wijze worden artistieke technieken met elkaar verbonden: de schilderkunst en de beeldhouwkunst.