Judith Krebbekx_The Hortus conclusus of love,

Judith Krebbekx

Titel: The Hortus Conclusus of Love
De schilderijen van Judith Krebbekx zijn collages van over elkaar geschoven beelden met een vaak droomachtige sfeer. Ze zijn opgebouwd uit flinterdunne laagjes acrylverf. Ondersteunende kleuren overheersen – bruin, grijs, baksteenrood – en alleen hier en daar lichten details fel op. Automatisch wordt daar dan het oog naartoe getrokken, misleid en afgeleid van de verhalen die zich in de schaduw afspelen. Oerverhalen zijn het, die bol staan van de symboliek.
Dat geldt ook voor het drieluik, gemodelleerd naar een klassiek altaarstuk, dat zij speciaal voor de biënnale heeft gemaakt. Het monumentale middenstuk stelt de Hortus Conclusus of Love voor, de besloten tuin van de liefde. Hier is het kind veilig, maar de zwarte kraai in de voorstelling verraadt een verandering in de toekomst. Het kind, een verbeelding van onszelf, kan natuurlijk niet eeuwig worden beschermd. Maar de tuin staat ook voor Europa, waar we een hek omheen hebben gebouwd om vluchtelingen, armoede en verandering buiten te houden.