Delphine Courtillot

Parijs (F), 1972

Instagram

De artistieke benadering van Delphine Courtillot is gebaseerd op het idee verband te leggen met een zeer oud verleden van de mensheid.

“In mijn werk ben ik geïnteresseerd in de ervaring van het herbeleven van de handelingen die duizenden generaties ambachtslieden en kunstenaars voor mij hebben uitgevoerd. Ik gebruik meestal de vorm van een pot als fundament waarop een constructie rust die is samengesteld uit organische vormen, suggestief voor de plantaardige, minerale en dierlijke wereld en geworteld in de echte en intieme verbinding tussen mens en natuur.”